แผนออมและลงทุน แต่ละช่วงวัย

แต่ละช่วงอายุมีบทบาทหน้าที่ เป้าหมายและรูปแบบการดำรงชีวิตแตกต่างกัน การวางแผนทางการเงินและการลงทุนมีความสำคัญในทุกช่วงวัย การออมนั้นถือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรหัดให้เป็นนิสัย อย่ามองเพียงว่าการออมนั้นเป็นเรื่องของผู้ที่มีรายได้หรือเป็นเรื่องของบุคคลช่วงวัยทำงานเท่านั้น ในความเป็นจริงคุณแม่ควรฝึกหัดลูกของคุณให้มีนิสัยการออมตั้งแต่เด็ก เนื่องจากนิสัยการออมจะช่วยให้เขาเป็นคนใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของอย่างระมัดระวัง รอบคอบ มีนิสัยใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่าย รู้จักคุณค่าของเงิน วันนี้มีบทความเกี่ยวกับการออมและการลงทุนในแต่ละช่วงวัยมาฝากเพื่อเป็นแนวคิดให้กับผู้อ่านที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ดังต่อไปนี้ วัยเรียน (ก่อนอายุ 20 ปี) เป็นวัยที่ยังไม่มีงานทำ คนวัยนี้ส่วนใหญ่พึ่งพารายได้จากพ่อแม่ การปลูกฝังนิสัยการออมตั้งแต่เด็กเป็นการเริ่มต้นฝึกวินัยการออมที่ดี คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้เขารู้จักหัดนิสัยการออม โดยแบ่งเงินส่วนที่ได้รับเป็นค่าอาหารและค่าขนมในแต่ละวันออกมา 1 ส่วนและนำเงินดังกล่าวฝากกับธนาคาร เพื่อปูทางสู่การวางแผนการเงินที่ดีในอนาคตและเป็นการฝึกนิสัยการออม วัยเรียนควรเลือกวิธีการออมเงินแบบฝากประจำ เพราะยังไม่มีความต้องการใช้จ่ายมาก เป็นช่วงที่ฝากเงินมากกว่าถอนเงิน วัยเริ่มทำงาน (20-30 ปี) เป็นวัยที่เริ่มมีรายได้ และสร้างเนื้อสร้างตัว บางคนเริ่มเก็บออมทันทีที่มีรายรับเข้ามา บางคนใช้จ่ายเกินตัว ละเลยต่อการออมและไม่คำนึงถึงความมั่นคงในอนาคต ในช่วงวัยนี้หากเริ่มต้นสร้างวินัยการออมได้เร็ว ยิ่งมีประโยชน์มากเพราะถือว่ามีหลักประกันความมั่นคงได้เร็วกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน การออมที่ดีควรออมอย่างน้อย 10% ของรายได้ โดยสัดส่วนของเงินออมแบ่งเป็นเงินฝากธนาคาร 20% การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ 10% และการลงทุนในหุ้น 70% การต่อยอดด้วยการลงทุนในหุ้นนั้น คนวัยนี้สามารถวางแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงได้ เนื่องจากมีเวลาทำงานสร้างรายได้อีกนาน อย่างไรก็ดี การลงทุนในหุ้นควรศึกษาอย่างรอบคอบ วัยสร้างครอบครัว (30-40 ปี) อาชีพการงานก้าวหน้า มีรายได้สูง และภาระค่าใช้จ่ายสูงเป็นเงาตามตัว การเริ่มเก็บออมตั้งแต่วัยเริ่มทำงานเป็นพื้นฐานที่ดีในช่วงนี้ […]

Continue reading »

6 เคล็ดลับในการซื้อจับจ่ายสินค้าให้ประหยัดของหญิงสาว

หญิงสาวที่รักการจับจ่ายสินค้าไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ใดก็ตาม การซื้อสินค้าเป็นสิ่งที่ควรพึงระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้การจ่ายเงินเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ ผู้หญิงทุกคนควรทราบเคล็ดลับการจับจ่ายสินค้าให้ประหยัด เพื่อฐานะทางการเงินที่ดีในอนาคตและเพื่อฝึกนิสัยประหยัด จับจ่ายเฉพาะแต่สิ่งของที่จำเป็น 1.เลือกสินค้าที่ลดราคาและใช้งานบ่อย บางครั้งสินค้าที่ต้องการใช้อาจลดราคาสูงถึง 70 % การรอคอยจังหวะในการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ราคาถูกที่สุดหรือในช่วง SALES เป็นการประหยัดที่ได้ช่วยลดจำนวนเงินในการจ่ายลงได้มาก เมื่อพบสินค้าลดราคาควรซื้อสะสมในจำนวนที่คาดว่าจะใช้ตลอดจนกว่าจะมีการลดราคาอีกครั้งและหากสินค้านั้นมีวันหมดอายุก็ควรเช็คเพื่อหลีกเลี่ยงการหมดอายุของสินค้า ทั้งนี้หญิงสาวทุกคนควรมองข้ามสินค้าที่ลดราคาลงมากแต่ทว่าไม่มีโอกาสได้ใช้บ่อยสักเท่าใด เพราะนั่นคือการเสียเงินอย่างเปล่าประโยชน์ อย่าซื้อสินค้าเพียงเพราะสินค้านั้นๆราคาถูกลงมากกว่าปกติ 2.หลีกเลี่ยงสินค้านำสมัย สินค้าที่ได้รับความนิยมหรือเพิ่งออกวางสู่ตลาด จะมีราคาสูงกว่าสินค้าปกติ สิ่งที่ควรกระทำมากที่สุดคือเลี่ยงการซื้อสินค้านำสมัย หากต้องการสินค้าชิ้นนั้นควรรอเวลาผ่านไปสักระยะ จะทำให้ได้สินค้าที่มีราคาถูกลง ยกตัวอย่างสินค้าประเภทนี้ที่ชัดเจนที่สุดได้แก่สินค้าทางเทคโนโลยี อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ Notebook เป็นต้น 3.ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ท แม้การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ทจะสะดวกและรวดเร็ว แต่ทว่าข้อเสียที่เห็นได้ชัดคือผู้ซื้อสินค้าไม่สามารถเห็นสินค้าจริงได้ ดังนั้นผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดสินค้าจากผู้จำหน่ายให้ละเอียด อาทิ ในกรณีของเสื้อผ้าหรือรองเท้า ควรให้ผู้จำหน่ายสินค้าวัดขนาดหรือถ่ายรูปตำหนิโดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความไม่พึงพอใจต่อสินค้าในภายหลัง 4.ไม่ซื้อสินค้าด้วยความชื่นชอบของสมนาคุณ บางครั้งสินค้าที่มาพร้อมของสมนาคุณอาจไม่ใช่สินค้าที่ใช้บ่อย ซึ่งผู้ซื้อสินค้าควรหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าประเภทนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใช้จ่ายเงินอย่างสิ้นเปลือง ก่อนซื้อสินค้าที่มีของสมนาคุณควรพิจารณาคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้านั้น ๆ แล้วตัดสินใจ จะทำให้การซื้อสินค้าเป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด อย่านึกเสียดายของสมนาคุณเด็ดขาดหากสินค้าตัวจริงไม่ใช่สินค้าที่คุณใช้เป็นประจำ 5.จำกัดจำนวนเงินสดที่พกในกระเป๋า ในแต่ละครั้งของการซื้อสินค้า ควรจำกัดจำนวนเงินสดให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย และตั้งกฎไว้ว่าหากจำนวนเงินในกระเป๋าหมดลง จะเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าไม่ควรใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าใดอีก 6.จดรายการสินค้าที่จำเป็นก่อนซื้อ การจดรายการสินค้าที่จำเป็นก่อนซื้อจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้รายการสินค้าจดไว้ต้องเป็นสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคเท่าที่จำเป็นเท่านั้น การซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาด จะทำให้การใช้เงินเป็นไปอย่างคุ้มค่าพร้อมทั้งมีเงินเก็บและสามารถนำไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุน หรือการฝากประจำเพื่ออนาคต

Continue reading »

ใช้จ่ายสะดวก ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต

ทุกวันนี้คงไม่มีใครที่จะพกเงินสดติดตัวทีละมาก  ๆ กันแล้ว เพราะการทำเช่นนั้นมีความเสี่ยงในการทำเงินหายหรือการถูกโจรกรรม และแม้ว่าจะมีการคิดค้นบัตรเอทีเอ็มขึ้นมาเพื่อใช้งานแทนการพกพาเงินจำนวนมากแล้วก็ตาม ก็ยังคงมีความเสี่ยงระหว่างการเบิกถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มได้อยู่ดี ในปัจจุบันมีบริการเสริมที่มาพร้อมกับบัตรเอทีเอ็มเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายของคุณให้มากขึ้นกว่าเดิม คือ บัตรเดบิต บัตรเดบิตนั้นคือบัตรที่ผูกหรือพ่วงกับเงินสดในบัญชีธนาคารของผู้ถือบัตร สามารถที่จะเบิกเงินสดมาใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเครื่องเอทีเอ็ม สามารถที่จะโอนเงิน สอบถามยอด ชำระค่าสินค้าและค่าโทรศัพท์ได้ และที่พิเศษกว่าบัตรเอทีเอ็มธรรมดาคือ คุณสามารถที่จะซื้อสินค้าโดยการใช้บัตรเดบิตแทนการจ่ายด้วยเงินสด ซึ่งมีกระบวนการรูดบัตรหรือแตะบัตรเช่นเดียวกับบัตรเครดิต บัตรเดบิตในประเทศไทยนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Visa และ MasterCard ในการใช้จ่ายซื้อของตามห้างร้านต่าง ๆ จะมีตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าสามารถที่จะใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตได้หรือไม่ โดยในการใช้จ่ายนั้น ทางร้านจะนำบัตรเดบิตไปรูดและระบุยอดเงินรวมของสินค้า จากนั้นจะออกใบเสร็จแสดงรายการและยอดเงินเพื่อให้ผู้ถือบัตรลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันตน หรือหากใช้เพื่อช้อปปิ้งผ่านบริการระบบออนไลน์ ก็จะมีการขอเลขหน้าบัตร 16 หลัก วันเดือนปีที่หมดอายุ และรหัส CVV 3 ตัว ด้านหลังบัตร เพื่อทำการหักเงินที่อยู่ในบัญชีของเรานั่นเอง ข้อดีของการจับจ่ายผ่านบัตรเดบิต ไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมาก เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมได้ สะดวกและรวดเร็วในการชำระเงิน เพราะไม่ต้องเสียเวลาเหมือนการนับธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ช่วยควบคุมการใช้จ่ายเงิน ผู้ถือบัตรสามารถจ่ายค่าสินค้าหรือบริการได้ไม่เกินจำนวนเงินในบัญชีธนาคารของตน แม้จะอยากได้ของที่ต้องการแต่ถ้าจำนวนเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ก็ทำให้ต้องงดการซื้อครั้งนั้นไปโดยปริยาย บัตรเดบิตจึงเป็นเสมือนกรอบที่ช่วยคุมงบประมาณส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่างจากการใช้บัตรเครดิตที่ควบคุมการใช้จ่ายของตนเองได้ยากเพราะสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินสูงสุด นอกจากข้อดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว บัตรเดบิตยังมีสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีก เช่น ส่วนลดหรือของแถมจากการซื้อบัตรเข้าชมภาพยนตร์ […]

Continue reading »

วิธีการจัดเก็บเงินแบบฉบับของผู้หญิง

ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีความรอบครอบและมีความตั้งใจสูง อีกทั้งยังมีระเบียบในเรื่องการเงินมากกว่าผู้ชาย หากลองสังเกตดูคู่สามีภรรยาส่วนใหญ่หน้าที่การดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในบ้าน และหน้าที่การจัดแบ่งส่วนรายรับรายจ่ายจะเป็นหน้าที่ของภรรยา แม้ว่าสีจะเป็นผู้ที่หารายได้เข้ามาเพียงผู้เดียวก็ตาม แต่ไม่ใช่เพราะว่าสามีกลัวภรรยาจึงต้องมอบหน้าที่จัดการทุกอย่างให้ แต่เพราะสามีส่วนใหญ่จะเชื่อมั่นในเรื่องการจัดการของผู้ที่เป็นภรรยามากกว่า ผู้หญิงจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อมีครอบครัว เพราะเธอจะเลิกคิดแค่เรื่องตนเอง แต่จะคิดถึงส่วนรวมเสมอ ทั้งเรื่องค่ากินใช้ภายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ รวมทั้งส่วนของเงินเก็บเพื่ออนาคต ผู้หญิงจะชื่นชอบวิธีการจดจำทุกอย่างด้วยการบันทึกโดยเฉพาะเรื่องรายรับรายจ่ายเพื่อที่เธอจะได้มีหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันกับทางสามีให้รู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับมาจากสามีทุกครั้ง ถูกนำไปใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง เพราะเธอจะรู้สึกว่า หากไม่แจงรายละเอียดและไม่มีหลักฐานการใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่สามีแล้วมันอาจจะเหมือนกับว่าเธอเอาเปรียบสามีมากเกินไป แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ต้องทำงานนอกบ้าน คุณผู้หญิงทั้งหลายก็ยังต้องเป็นผู้ที่จัดการเรื่องการเงินภายในครอบครัวอยู่ดี และเงินรายได้ของตนเองก็จะนำมารวมเป็นเงินกองกลางในครอบครัวเพื่อใช้จ่ายภายในบ้าน หากเธอแบ่งส่วนไว้ก็เพื่อเก็บเอาไว้เผื่อฉุกเฉินสำหรับทุกคนในครอบครัวอยู่แล้ว อาจจะต่างคุณสามีสักหน่อยเพราะส่วนใหญ่ที่เลือกแบ่งเงินเก็บไว้ส่วนของตนเองโดยไม่บอกก็เพื่อเอาไว้กินใช้ส่วนตัว ไม่ได้เอาไว้สำหรับครอบครัว ถึงผู้หญิงจะชื่นชอบการ Shopping เป็นชีวิตจิตใจ แต่หากสภาพคล่องทางการเงินไม่ดีสักเท่าใดเธอจะเลิก Shopping ไปได้ทันที แม้ว่าจะยังมีความอยากอยู่บ้างในยามที่เห็นสิ่งที่ตัวเองอยากได้ แต่เธอจะสามารถกดอาการอยากของเธอได้ดีกว่าผู้ชาย เธอจะเลือกเก็บเงินและหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีเงินมากพอใช้จ่ายได้อย่างสะดวกสบายแล้วนัก Shop ตัวยงจึงจะกลับมาอีกครั้ง เพราะว่าผู้หญิงมีความอดทนสูงและหากตั้งใจทำอะไรแล้วมักจะทำอย่างตั้งใจ อีกทั้งสามารถประสบความสำเร็จตามตั้งใจได้เสมอ หากวางแผนมีลูกผู้หญิงทุกคนจะเตรียมพร้อมทุกอย่างได้ดีที่สุด เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะมองไปจนถึงอนาคตวันที่ลูกของเธอโตได้ทั้ง ๆ ที่ยังทันได้ท้อง สาเหตุที่เธอมองไกลเช่นนั้นเพราะจะได้คำนวณว่าลูกเกิดขึ้นมาต้องมีสิ่งใดเพื่อรองรับเค้าเอาไว้บ้างจนกว่าจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ และเธอก็จะเริ่มมีบัญชีเงินออมสำหรับลูกน้อยขึ้นมาตั้งแต่ที่ยังไม่ท้องเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

Continue reading »

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไรให้พอดีสำหรับนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในสมัยนี้ เห็นแล้วเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะนอกจากค่าเล่าเรียนแล้วยังมีค่าอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นการเข้าสังคม โดยเฉพาะแนวคิดทีว่า “เมื่อเพื่อนมีฉันก็ต้องมี”เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าราคาแพง การรับประทานอาหารหรู ๆ จึงทำให้เงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ใช้แต่ละเดือนนั้นไม่พอใช้จ่าย บางคนยังไม่ถึงกลางเดือนเงินที่ได้มาก็หมดเสียแล้ว ทำให้ต้องโทรกลับบ้านเพื่อขอเงินเพิ่ม เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยไป สร้างความหนักใจให้แก่พ่อแม่อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว วันนี้เรามีเคล็ดลับในการควบคุมค่าใช้จ่ายของนักศึกษามาฝากกัน จัดสรรเงินให้กับตัวเองว่าในแต่ละวันเราควรใช้เงินเท่าไร เช่น 150 บาทต่อวัน ก็ต้องใช้ให้พอในวันนั้น หากมีเหลือให้นำไปเก็บสะสม งดซื้อของฟุ่มเฟือย เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะหมดไปกับของฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า วิธีที่หลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดคือ การไม่ไปเดินห้างหรือตลาดนัดบ่อย ๆ เพราะเมื่อเราไปเดินที่บริเวณนั้น ๆ โดยเฉพาะกับเพื่อนๆ ก็ยากที่จะอดใจ ค่ากิจกรรมต่าง ๆ หากมีเพิ่มมาในแต่ละเดือน เมื่อได้เงินมาแล้วให้นำเงินไปจ่ายก่อน เพราะหากรอจ่ายทีหลังอาจจะเป็นเหตุให้เงินที่มีนั้นหมดก่อนได้ การรับประทานอาหารที่มีราคาแพง อาจจะทานได้บ้างแต่ไม่ควรบ่อยเกินไป เช่น เพียงเดือนละครั้งก็เพียงพอแล้ว และให้ชวนกันไปในร้านที่มีราคาไม่แพงมากเกินกำลังของตัวเอง โทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งที่นักศึกษาให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะและความทันสมัยของแต่ละคน แต่เพื่อเป็นการหักห้ามใจให้คิดเสมอว่าเรายังเรียนไม่จบ และยังไม่เหมาะใช้ของราคาแพง การเลือกคบเพื่อนคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องการใช้จ่าย เพราะหากเรามีเพื่อนที่ดี เพื่อก็จะช่วยกันเตือนในการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและที่สำคัญไม่ควรตามเพื่อนในเรื่องการใช้เงิน เพราะฐานะแต่ละครอบครัวนั้นไม่เท่ากัน รู้สถานะทางการเงินของที่บ้านและตัวเองว่าเป็นเช่นไร เช่น แต่ละเดือนทางบ้านมีกำลังส่งเงินมาให้ใช้เดือนละ 5,000 […]

Continue reading »

การใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาดด้วยวิธีง่าย ๆ

หากกล่าวถึงบัตรเครดิตในปัจจุบัน เชื่อได้ว่าหลายท่านนั้นต้องมีติดอยู่ในกระเป๋าไม่ต่ำกว่า 1 ใบแน่นอน เพราะบัตรเครดิตช่วยให้ชีวิตของคนเรามีความสะดวกสบายมากขึ้น แม้ไม่มีเงินสด เราก็สามา รถใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริการตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะใช้เพื่อจ่ายค่าอาหาร ชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆเป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นร้านค้าที่รับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ด้วยเท่านั้น บัตรเครดิตมีจุดเด่นที่แตกต่างจากบัตรเดบิตตรงที่ไม่ต้องอ้างอิงกับบัญชีเงินฝากธนาคารใดใดของผู้ถือบัตร โดยจะมีวงเงินของบัตรเครดิตแต่ละใบเพื่อใช้สำหรับรูดซื้อสินค้าหรือจะกดถอนเงินซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มก็ได้ การสมัครใช้บริการบัตรเครดิตนั้นไม่ยาก เพียงท่านมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ก็สามารถสมัครใช้บริการบัตรเครดิตได้แล้ว แต่บัตรเครดิตมีวงเงินเผื่อใช้ไว้ค่อนข้างสูง ทำให้บางท่านอาจจะใช้เงินเกินความสามารถในการชำระหนี้คืนของตนจนกลายเป็นหนี้สินสะสม หรือบาง ท่านก็ถึงขั้นล้มละลายเพราะหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มพูนขึ้นพร้อมกับดอกเบี้ย ดังนั้นท่านจึงควรใช้จ่ายบัตรเครดิตให้ถูกวิธีเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ให้กังวลใจกัน ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้ หมั่นจดบันทึกรายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพราะคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการรูดบัตรครั้งละไม่กี่ร้อยบาทหรือไม่กี่พันบาทอาจจะไม่เป็นไร แต่แท้จริงแล้วการใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินมักจะทำให้ท่านลืมคำนึงถึงยอดรวมตอนสิ้นเดือนที่จะตามมาว่าอาจจะรวมกันเป็นเงินหมื่นได้ การจดบันทึกทุกครั้งจึงช่วยเตือนให้ท่านรู้ว่าตอนนี้ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไปมากน้อยเท่าไหร่แล้ว เก็บสลิปบัตรที่รูดทุกครั้งเพื่อเอาไว้ตรวจสอบ สลิปดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงการใช้บัตรเครดิตของท่านเอง หากช่วงสิ้นเดือนผู้ให้บริการส่งใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตมาแล้วเกิดมีข้อผิดพลาดก็จะได้มีหลักฐานเอาไว้โต้แย้งได้ ท่านจะได้ไม่ต้องใช้หนี้ที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ก่อ คอยดูว่าบัตรเครดิตที่ใช้งานอยู่มีโปรโมชั่นอะไรออกมาบ้าง เพราะทุกวันนี้แต่ละธนาคารก็มีการแข่งขันที่สูงในการหาลูกค้ามาสมัครและใช้งานบัตรเครดิต การจัดทำโปรโมชั่นจึงเป็นการดึงดูดลูกค้าอีกทางหนึ่ง ถ้าท่านรู้ว่ามีโปรโมชั่นอย่างไรก็จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เช่น ส่วนลดพิเศษ การได้เงินคืน หรือการสะสมแต้มแลกของรางวัล เป็นต้น ให้หักชำระค่าบัตรเครดิตจากบัญชีเงินฝาก เพื่อเป็นการฝึกให้ท่านชำระค่าบัตรเครดิตอย่างตรงวันครบกำหนดเสมอ และเพื่อความสะดวกแก่ตัวท่านเองคือไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวชำระเงินตามจุดรับชำระต่าง ๆ ทั้งนี้หากท่านชำระตรงเวลาอยู่เสมอ บางผู้ให้บริการจะมีการลดดอกเบี้ยลงให้ท่านอีกด้วย ท่านก็จะประหยัดเงินได้อีกมากทีเดียว   บัตรเครดิตจึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุมการใช้จ่ายของตนเองได้ นอกจากช่วยให้มีความสะดวกในการจับจ่ายแล้ว บัตรเครดิตยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุคคลให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยยึดหลักความพอเพียง ไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเกินความสามารถชำระเงินคืนของตนเอง  

Continue reading »

สิ่งของที่ผู้หญิงมักจะสิ้นเปลืองโดยที่ไม่รู้ตัว

เพศที่ใช้จ่ายได้ฟุ่มเฟือยที่สุดใคร ๆ ก็บอกว่าเป็นเพศหญิง เพราะของบางอย่างที่ซื้อมานั้นบางครั้งผู้หญิงมองว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่หากมองลึกลงไปอาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่คิดว่ามันจำเป็น เพราะตัวเองมีความต้องการอยากได้มาครอบครองจึงมักหาเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจซื้อที่เข้าข้างตัวเอง บทความนี้เราได้หยิบยกเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งของบางอย่างที่ผู้หญิงสามารถซื้อได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดว่ามีอะไรบ้าง   เสื้อผ้า เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงให้ความสำคัญเพราะการใส่เสื้อผ้าที่สวยงามและทันสมัยจะเป็นตัวที่บ่งบอกแก่ทุกคนถึงความทันสมัย ผู้หญิงบางคนใส่ใจกับเรื่องนี้มากและเสียเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้งเป็นเงินหลายพันบาท บางคนหลายหมื่นบาทด้วยซ้ำหากเสื้อผ้าเป็นยี่ห้อแบรนด์ดังๆ บางคนซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกสัปดาห์ โดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น โทรศัพท์มือถือ เป็นอีกอย่างที่หลายคนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ ทันสมัยแค่ไหนก็ต้องหามาให้ได้ เพราะการมีโทรศัพท์มือถือราคาแพงเป็นสิ่งที่บ่งบอกความน่าเชื่อถือและการแสดงออกถึงฐานะได้ ที่สำคัญไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหน ก็สามารถบอกเพื่อน ๆ ให้รับรู้ได้ง่ายด้วยการถ่ายภาพและนำลงสื่อออนไลน์ นิสัยอย่างหนึ่งของผู้หญิง คือ มักชอบการถ่ายรูปเซลฟี่เป็นอย่างมาก บางคนคลั่งการถ่ายรูปมากถึงขนาดยอมจ่ายเงินเป็นหมื่นสองหมื่นเพียงเพื่อให้ได้โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถในการถ่ายรูปที่สวยงาม รองเท้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งหากลองไปเปิดดูที่ตู้รองเท้า เราจะเห็นว่าตู้รองเท้าผู้หญิงมักจะมีรองเท้ามากกว่า4คู่ในตู้นั้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะรองเท้าเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวัน รองเท้าแต่ละคู่มีรูปแบบการใช้งานที่ต่างกัน เช่น รองเท้าคัทชู ใช้สำหรับการติดต่องานราชการหรือในงานที่มีแขกผู้ใหญ่มาก รองเท้าลำลอง ใส่สำหรับการวันสบายๆ ฯลฯ เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่สาวๆมักเอามาอ้างเพื่อให้มีหลายคู่ กระเป๋า เป็นอีกสิ่งที่เมื่อผู้หญิงเห็นแล้วไม่สามารถอดใจได้ เพราะกระเป๋าใช้เพื่อใส่สิ่งของ ที่มีหลายใบ เนื่องจากต้องการใช้ให้มีความหลากหลายจะได้ไม่มีความจำเจ และนี่ก็คือสิ่งของที่ผู้หญิงมักจะลงทุนซื้อโดยที่ไม่ทันคิด หลายครั้งที่เกิดปัญหาเรื่องการเงินเพราะนำเงินที่มีไปใช้จ่ายในสิ่งของเหล่านี้จนหมด ทำให้หลายคนมักจะบ่นว่าไม่มีเงิน ซึ่งหากมองให้ละเอียดการเสียเงินซื้อของเหล่านี้แต่ละปี เมื่อรวม ๆ แล้วเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลย ทำให้หลายคนที่คิดจะออมเงินทำได้ไม่สำเร็จสักทีเนื่องจากมักจะใจอ่อน ต้องช็อป ต้องจ่าย เมื่อเห็นสิ่งของเหล่านี้ วิธีช่วยให้การออมเงินของผู้หญิงประสบความสำเร็จ ใช้ของที่มีให้พังไปเป็นรุ่น ๆ เช่น รองเท้า ก็ควรจะใส่ให้พังก่อนตัดสินใจซื้อคู่ใหม่ […]

Continue reading »

เทคนิคง่าย ๆ บังคับการใช้จ่ายให้ได้ผลดี

  ในยุคสมัยที่สินค้าและค่าครองชีพมีราคาสูงมากขึ้น ทำให้คนต้องออกนอกบ้านเพื่อหาเงินมารองรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่คนมักลืมคิดไปถึงความมั่นคงของชีวิตในอนาคตและมักนึกถึงแต่การแก้ไขปัญหาฉพาะหน้าเท่านั้น ด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบันส่งผลให้ยอดจำนวนคนตกงานเพิ่มสูงขึ้น ภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาวะฉุกเฉินที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น สังเกตได้ว่าหากโรงงานใดมีการประกาศรับสมัครคนงาน จะมีคนเข้าทำการสมัครงาน ณ โรงงานแห่งนั้นๆเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีปรากฎการณ์การแย่งชิงงานจากผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาสูงในสนามการแข่งขันด้วย กล่าวคือ ในการประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต มักต้องการผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาเพียงมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายเท่านั้น แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็หันมาสมัครงานในหน้าที่ดังกล่าวด้วย สาเหตุนั้นเนื่องมาจากสภาวะการณ์ถดถอยของเศรษฐกิจ ทำให้มีจำนวนประชากรที่ตกงานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสัดส่วนงานกับสัดส่วนนักศึกษาที่จบการศึกษานั้นไม่สมดุลย์กัน ทางรอดของการเอาชีวิตในรอดในสังคมปัจจุบันจึงไม่มีทางเลือกมากนัก ทั้งนี้ภาวะที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากเพียงเพื่อต้องการมีรายได้เพื่อนำมาเลี้ยงชีพให้อยู่รอด ซึ่งเมื่อได้เข้าทำงานตามที่ได้สมัครไว้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักถึง คือ การใช้เงินให้เป็น โดยบทความนี้ผู้เขียนได้นำเทคนิคเพื่อนำไปใช้ในการใช้จ่ายอย่างมีประโยชน์มาฝากค่ะ พยายามตั้งใจชำระหนี้สินที่มีให้หมด คนส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบการสร้างหนี้ แต่ในยามต้องชำระหนี้คืนก็มักจะหาเหตุผลร้อยแปดมาให้กับตนเองเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการชำระหนี้สิน การหลบเลี่ยงไม่ได้เป็นผลดีเลย เนื่องจากเป็นการลดเครดิตของตนเองลง การชำระหนี้ช้ายังส่งผลทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ภาระหนี้สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อมีรายรับเข้ามาหรือได้รับเงินเดือนแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือการชำระหนี้สิน เดือนใดที่ท่านมีรายรับมากก็ชำระหนี้แบบทบเข้าไปเพื่อเป็นการลดเงินต้น ส่งผลให้ดอกเบี้ยลดลงตามไปด้วย หรือหากในกรณีที่ยอดหนี้ไม่สูงมากนัก ควรจะรีบตัดยอดที่เหลือให้หมด ใช้เงินให้สอดคล้องกับรายได้ โดยทั่วไปแล้วคนที่ไม่มีการวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีจะใช้เงินแบบไม่คิดและใช้เงินเกินตัว ความสามารถการหารายได้ต่อเดือนต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจึงทำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนให้สูงขึ้น ดังนั้นลองจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้ลงตัวกับรายได้ที่ได้รับต่อเดือนใช้การเฉลี่ยรายรับทั้งเดือนเพื่อให้ได้เป็นค่าใช้จ่ายรายวันจะได้รู้ว่าแต่ละวันสามารถใช้จ่ายได้เท่าไหร่ และควบคุมตนเองให้ได้ ไม่ใช้เงินเกินกำหนดของแต่ละวัน เพียงเท่านี้การจัดการรายรับรายจ่ายก็จะลงตัวและมีเงินกินใช้ตลอดทั้งเดือน เก็บเล็กผสมน้อย เมื่อสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ลงตัวกับรายได้แล้วก็เริ่มเก็บออมด้วยการหยอดกระปุกจากเงินที่เหลือจากการกินใช้ทุกวัน อย่าเกี่ยงว่าเป็นเงินมากหรือเงินน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการออมเงินที่ดีให้กับตนเอง แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าเงินส่วนนี้จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่เมื่อครบเดือนแล้วนำมานับดูจะสามารถรู้ได้เลยว่าการกินใช้อย่างประหยัดจะช่วยเพิ่มพูนเงินเก็บให้เราได้มากขึ้นอย่างน่าพอใจ ด้วยเทคนิคง่ายๆเหล่านี้สามารถช่วยทำให้จัดการค่าใช้จ่ายแต่ละวัน แต่ละเดือนได้ลงตัว แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละบุคคลด้วย หากทำได้อย่างสม่ำเสมอเงินจะไม่มีวันไม่พอใช้จ่ายและขาดมือ  

Continue reading »

3 สิ่งที่ควรรู้ หากติดเครดิตบูโร

เครดิตบูโรคือข้อมูลทางการเงินของทุกคน และเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับสถาบันการเงินอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อปล่อยสินเชื่อ ซึ่งหากผู้ที่มีรายชื่อติดเครดิตบูโรควรมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อในเพื่ออนาคตเป็นเรื่องง่ายขึ้น 1.ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในเครดิตบูโร สำหรับความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในเครดิตบูโร มีกฎหมายตั้งไว้ว่าผู้ที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรอาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร เป็นต้น ต้องส่งข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากทางสมาชิกของเครดิตบูโรทราบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่ ต้องทำเรื่องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นจึงจัดส่งให้เครดิตบูโรทำการบันทึกในขั้นตอนถัดไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินมักมีการจัดส่งข้อมูลของลูกหนี้ หรือสมาชิกของเครดิตบูโร 1 ครั้งต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น หากลูกหนี้ค้างชำระหนี้ช่วงวันที่ 1-3 ของเดือน และในช่วงกลางเดือนลูกหนี้ได้ชำระหนี้ครบเรียบร้อยแล้ว แต่ทว่าข้อมูลในเครดิตบูโรอาจจะแสดงว่าลูกหนี้ยังคงค้างชำระอยู่ อันเนื่องมาจากทางสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้ยังไม่ได้ส่งข้อมูลล่าสุดไปให้กับเครดิตบูโรนั่นเอง 2.การแก้ไขข้อมูลในเครดิตบูโร หากผู้ที่ติดเครดิตบูโรทราบว่าข้อมูลของตนเองนั้นผิดพลาด ควรเริ่มต้นที่การแจ้งสถาบันทางการเงินผู้เคยเป็นเจ้าหนี้ว่ามีข้อมูลติดอยู่ในเครดิตบูโร เนื่องจากว่าในเชิงกฎหมายธนาคารและสถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องจัดส่งข้อมูลอันเป็นปัจจุบันที่สุดของลูกหนี้ หรือหากผู้ที่ติดเครดิตบูโรสะดวกเดินเรื่องด้วยตนเอง สามารถทำเรื่องยื่นให้กับทางเครดิตบูโรโดยติดต่อที่เว็บไซต์ https://www.ncb.co.th/salfenquiry.htm ซึ่งหากทางเครดิตบูโรตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ามีความผิดพลาดจริง ก็จะทำการแก้ไขให้ภายใน 30วันนับจากรับเรื่อง 3.ควรปฏิบัติตัวอย่างไร หากชำระหนี้ครบ สำหรับผู้ที่ติดเครดิตบูโร หากทำการชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว อาจรอให้ทางอดีตเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินที่ตนเคยเป็นลูกหนี้ทำการส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กับทางเครดิตบูโร ซึ่งการส่งข้อมูลอาจทำเป็นรายเดือน แต่หากว่าผู้ที่ติดเครดิตบูโรต้องการขอสินเชื่อ หรือทำการกู้ทันที การรอคอยให้ทางสถาบันการเงินทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจะทำให้ข้อมูลไม่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งวิธีแก้ไขคือให้ผู้เคยเป็นลูกหนี้ทำการโต้แย้งข้อมูลของทางเครดิตบูโรเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้การกู้เพื่อขอสินเชื่อเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดคือความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้อย่างไม่เดือดร้อน และไม่ก่อให้เกิดความเครียดในภายหลัง ซึ่งผู้ขอสินเชื่อควรพิจารณาปัจจัยที่อาจกระทบต่อการชำระหนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การกู้เงินเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด

Continue reading »

เทคนิควิธีเพื่อช่วยให้การวางแผนทางการเงินของคุณง่ายขึ้น

หลายท่านคงเคยมีคำถามกับตัวเองว่า ทำไมต้องวางแผนทางการเงิน คำตอบนั้นก็เพราะว่าการใช้ชีวิตของคนเราทุกคนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยเงินเพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต เงินเป็นสาเหตุให้ใครหลาย ๆ คน ต้องมีชีวิตที่ดิ้นรนทำงานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพียงเพื่อต้องการนำเงินมาใช้สนองความต้องการในด้านต่างๆที่ตนเองต้องการ การหาเงินได้มากนั้นไม่สำคัญ แต่การจัดสรรและการบริหารการเงินไม่ให้เป็นหนี้ ไม่ว่าจะหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงิดสดต่างๆ ต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น เราจึงควรหันมาใส่ใจในการวางแผนและจัดสรรเงินให้เป็น เพื่ออนาคตการเงินของเราที่สดใส เราต้องเริ่มวางแผนทางการเงินเมื่อใด สำหรับท่านที่มีอายุย่างเข้าวัย 30 ปี และยังมีรายได้แค่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายแบบเดือนชนเดือน คุณควรเริ่มวางแผนทางการเงินเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพราะวัย 30 ปี เป็นวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว ยังคงมีพละกำลังในการหารายได้เพื่อนำมาเป็นเงินจุนเจือครอบครัวและส่วนหนึ่งควรเป็นเงินออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ วางแผนทางการเงินต้องทำอย่างไร การวางแผนทางการเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกคน หากคุณไม่สามารถบริหารการเงินได้ดี เงินรายรับอาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบของบัตรกดเงินสด บัตรเครดิต หรือการกู้ยืม ทำให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มขึ้นมาโดยปริยาย หลักเกณฑ์และเทคนิคดี ๆ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังต่อไปนี้ สำรวจตัวเอง เราต้องรู้จักนิสัยการใช้จ่ายของตนเอง การสำรวจตนเองสามารถทำได้ด้วยการจดบันทึกทุกการใช้จ่าย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตนมักซื้อเป็นประจำ คืออะไรและเป็นสิ่งของที่สามารถลดการใช้จ่ายลงได้หรือไม่ ซึ่งหากสามารถลดการใช้จ่ายนั้นๆลงได้ ให้รีบทำการลดภาระการจ่ายนั้นลงโดยทันที กำหนดเป้าหมาย หมายถึง เมื่อสำรวจและรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้ว ต่อไปเราต้องมากำหนดเป้าหมายในระยะสั้น ๆ ดูเสียก่อน เพื่อให้รู้ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติว่า เราสามารถทำได้จริงตามแผนทางการเงินที่เราวางไว้ เช่น กำหนดว่าในปี 2559 จะต้องมีเงินเก็บจำนวน 12,000 บาท โดยในแต่ละเดือน จะเก็บออมเงินเป็นจำนวน […]

Continue reading »