การใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาดด้วยวิธีง่าย ๆ

หากกล่าวถึงบัตรเครดิตในปัจจุบัน เชื่อได้ว่าหลายท่านนั้นต้องมีติดอยู่ในกระเป๋าไม่ต่ำกว่า 1 ใบแน่นอน เพราะบัตรเครดิตช่วยให้ชีวิตของคนเรามีความสะดวกสบายมากขึ้น แม้ไม่มีเงินสด เราก็สามา
รถใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริการตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะใช้เพื่อจ่ายค่าอาหาร ชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆเป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นร้านค้าที่รับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ด้วยเท่านั้น
shutterstock_128795566บัตรเครดิตมีจุดเด่นที่แตกต่างจากบัตรเดบิตตรงที่ไม่ต้องอ้างอิงกับบัญชีเงินฝากธนาคารใดใดของผู้ถือบัตร โดยจะมีวงเงินของบัตรเครดิตแต่ละใบเพื่อใช้สำหรับรูดซื้อสินค้าหรือจะกดถอนเงินซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มก็ได้

การสมัครใช้บริการบัตรเครดิตนั้นไม่ยาก เพียงท่านมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ก็สามารถสมัครใช้บริการบัตรเครดิตได้แล้ว แต่บัตรเครดิตมีวงเงินเผื่อใช้ไว้ค่อนข้างสูง ทำให้บางท่านอาจจะใช้เงินเกินความสามารถในการชำระหนี้คืนของตนจนกลายเป็นหนี้สินสะสม หรือบาง
ท่านก็ถึงขั้นล้มละลายเพราะหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มพูนขึ้นพร้อมกับดอกเบี้ย ดังนั้นท่านจึงควรใช้จ่ายบัตรเครดิตให้ถูกวิธีเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ให้กังวลใจกัน ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

  1. หมั่นจดบันทึกรายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพราะคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการรูดบัตรครั้งละไม่กี่ร้อยบาทหรือไม่กี่พันบาทอาจจะไม่เป็นไร แต่แท้จริงแล้วการใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินมักจะทำให้ท่านลืมคำนึงถึงยอดรวมตอนสิ้นเดือนที่จะตามมาว่าอาจจะรวมกันเป็นเงินหมื่นได้ การจดบันทึกทุกครั้งจึงช่วยเตือนให้ท่านรู้ว่าตอนนี้ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไปมากน้อยเท่าไหร่แล้ว
  2. เก็บสลิปบัตรที่รูดทุกครั้งเพื่อเอาไว้ตรวจสอบ สลิปดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงการใช้บัตรเครดิตของท่านเอง หากช่วงสิ้นเดือนผู้ให้บริการส่งใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตมาแล้วเกิดมีข้อผิดพลาดก็จะได้มีหลักฐานเอาไว้โต้แย้งได้ ท่านจะได้ไม่ต้องใช้หนี้ที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ก่อ
  3. คอยดูว่าบัตรเครดิตที่ใช้งานอยู่มีโปรโมชั่นอะไรออกมาบ้าง เพราะทุกวันนี้แต่ละธนาคารก็มีการแข่งขันที่สูงในการหาลูกค้ามาสมัครและใช้งานบัตรเครดิต การจัดทำโปรโมชั่นจึงเป็นการดึงดูดลูกค้าอีกทางหนึ่ง ถ้าท่านรู้ว่ามีโปรโมชั่นอย่างไรก็จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เช่น ส่วนลดพิเศษ การได้เงินคืน หรือการสะสมแต้มแลกของรางวัล เป็นต้น
  4. ให้หักชำระค่าบัตรเครดิตจากบัญชีเงินฝาก เพื่อเป็นการฝึกให้ท่านชำระค่าบัตรเครดิตอย่างตรงวันครบกำหนดเสมอ และเพื่อความสะดวกแก่ตัวท่านเองคือไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวชำระเงินตามจุดรับชำระต่าง ๆ ทั้งนี้หากท่านชำระตรงเวลาอยู่เสมอ บางผู้ให้บริการจะมีการลดดอกเบี้ยลงให้ท่านอีกด้วย ท่านก็จะประหยัดเงินได้อีกมากทีเดียว

 

บัตรเครดิตจึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุมการใช้จ่ายของตนเองได้ นอกจากช่วยให้มีความสะดวกในการจับจ่ายแล้ว บัตรเครดิตยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุคคลให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยยึดหลักความพอเพียง ไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเกินความสามารถชำระเงินคืนของตนเอง