3 สิ่งที่ควรรู้ หากติดเครดิตบูโร

เครดิตบูโรคือข้อมูลทางการเงินของทุกคน และเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับสถาบันการเงินอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อปล่อยสินเชื่อ ซึ่งหากผู้ที่มีรายชื่อติดเครดิตบูโรควรมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อในเพื่ออนาคตเป็นเรื่องง่ายขึ้น

1.ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในเครดิตบูโร

สำหรับความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในเครดิตบูโร มีกฎหมายตั้งไว้ว่าผู้ที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรอาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร เป็นต้น ต้องส่งข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากทางสมาชิกของเครดิตบูโรทราบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่ ต้องทำเรื่องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นจึงจัดส่งให้เครดิตบูโรทำการบันทึกในขั้นตอนถัดไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินมักมีการจัดส่งข้อมูลของลูกหนี้ หรือสมาชิกของเครดิตบูโร 1 ครั้งต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น หากลูกหนี้ค้างชำระหนี้ช่วงวันที่ 1-3 ของเดือน และในช่วงกลางเดือนลูกหนี้ได้ชำระหนี้ครบเรียบร้อยแล้ว แต่ทว่าข้อมูลในเครดิตบูโรอาจจะแสดงว่าลูกหนี้ยังคงค้างชำระอยู่ อันเนื่องมาจากทางสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้ยังไม่ได้ส่งข้อมูลล่าสุดไปให้กับเครดิตบูโรนั่นเอง

2.การแก้ไขข้อมูลในเครดิตบูโร

หากผู้ที่ติดเครดิตบูโรทราบว่าข้อมูลของตนเองนั้นผิดพลาด ควรเริ่มต้นที่การแจ้งสถาบันทางการเงินผู้เคยเป็นเจ้าหนี้ว่ามีข้อมูลติดอยู่ในเครดิตบูโร เนื่องจากว่าในเชิงกฎหมายธนาคารและสถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องจัดส่งข้อมูลอันเป็นปัจจุบันที่สุดของลูกหนี้ หรือหากผู้ที่ติดเครดิตบูโรสะดวกเดินเรื่องด้วยตนเอง สามารถทำเรื่องยื่นให้กับทางเครดิตบูโรโดยติดต่อที่เว็บไซต์ https://www.ncb.co.th/salfenquiry.htm ซึ่งหากทางเครดิตบูโรตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ามีความผิดพลาดจริง ก็จะทำการแก้ไขให้ภายใน 30วันนับจากรับเรื่อง

3.ควรปฏิบัติตัวอย่างไร หากชำระหนี้ครบ

สำหรับผู้ที่ติดเครดิตบูโร หากทำการชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว อาจรอให้ทางอดีตเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินที่ตนเคยเป็นลูกหนี้ทำการส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กับทางเครดิตบูโร ซึ่งการส่งข้อมูลอาจทำเป็นรายเดือน แต่หากว่าผู้ที่ติดเครดิตบูโรต้องการขอสินเชื่อ หรือทำการกู้ทันที การรอคอยให้ทางสถาบันการเงินทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจะทำให้ข้อมูลไม่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งวิธีแก้ไขคือให้ผู้เคยเป็นลูกหนี้ทำการโต้แย้งข้อมูลของทางเครดิตบูโรเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้การกู้เพื่อขอสินเชื่อเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดคือความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้อย่างไม่เดือดร้อน และไม่ก่อให้เกิดความเครียดในภายหลัง ซึ่งผู้ขอสินเชื่อควรพิจารณาปัจจัยที่อาจกระทบต่อการชำระหนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การกู้เงินเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด